Komt u ooit in een dergelijke situatie terecht, wacht dan eerst de komst van de advocaat af!


U bent aangehouden

U kunt op verschillende wijzen door de politie worden aangehouden:


1. U krijgt een “ontbieding" om op het bureau te verschijnen.

Op het bureau krijgt u dan te horen: “U bent meneer …? Dan bent u bij dezen aangehouden!”


2. U wordt op straat aangehouden (lopend, fietsend, in de auto).


3. U wordt van uw werk of school geplukt.


4. U wordt (meestal ’s morgens heel vroeg) van uw bed gelicht.


In alle gevallen dient u zo spoedig mogelijk naar een politiebureau te worden overgebracht, waar men u zal gaan verhoren. (Indien u bent ontboden, bent u uiteraard al op het bureau.)


Indien u verwacht te worden aangehouden, is het verstandig om van tevoren contact op te nemen met een advocaat om uw zaak te bespreken. De advocaat kan soms ook regelen dat u zich op een afgesproken dag en tijdstip meldt voor verhoor.
Uw rechten als verdachte

(Deze rechten zijn altijd van toepassing, dus ook als u niet bent aangehouden!)


U kunt zich voor ieder verhoor laten adviseren door een advocaat.

U kunt zich bij ieder verhoor laten bijstaan door een advocaat.


U behoeft niet mee te werken aan uw eigen veroordeling.

U behoeft (dan ook) nooit antwoord te geven op de aan u gestelde vragen!


U hoeft ook niet met de verhorende politieambtenaar aan tafel te gaan zitten;

U hoeft niets te ondertekenen;

U hoeft u ook niet uit te leggen waarom u iets niet wilt!


De waarschuwing - dat u geen vragen behoeft te beantwoorden - moet de politieambtenaar u bij aanvang van ieder verhoor geven.


Wat de politieambtenaar u niet vertelt is het volgende:


Alles wat u wèl zegt, mag tegen u worden gebruikt!


Dit geldt niet alleen tijdens het verhoor maar ook voor opmerkingen onderweg in de politieauto, tijdens een rookpauze of voor dingen die u roept naar een derde, bijvoorbeeld een omstander of een medeverdachte (“Die vuile….” of: “ Ik heb niks verklapt hoor”).


Wat de politieambtenaar u ook niet vertelt, is het volgende:


Wat u één keer heeft gezegd, kunt u nooit meer intrekken!


U kunt, over wat u eenmaal heeft gezegd, later wel zeggen dat u dat niet wilde zeggen of dat u dat heeft verzonnen; dat betekent echter niet dat uw oorspronkelijke verklaring moet worden verwijderd.

De politieambtenaar moet uw tweede en andersluidende verklaring wel optekenen;

Deze verklaring gaat dan - samen met uw eerste verklaring - in het dossier, waarna de Officier van Justitie en de Rechter later mogen kiezen welke van de twee verklaringen zal worden gebruikt!


Uw rechten als verdachte, als u eenmaal bent aangehouden

Voor een verdachte, die is aangehouden, gelden dezelfde rechten èn valkuilen als voor een niet aangehouden verdachte:


U kunt zich vóór ieder verhoor laten adviseren door een advocaat.

U kunt zich voor ieder verhoor laten adviseren door een advocaat.

U kunt zich bij ieder verhoor laten bijstaan door een advocaat.


U behoeft niet mee te werken aan uw eigen veroordeling.

U behoeft (dan ook) nooit antwoord te geven op de aan u gestelde vragen!


U hoeft ook niet met de verhorende politieambtenaar aan tafel te gaan zitten;

U hoeft niets te ondertekenen;

U hoeft u ook niet uit te leggen waarom u iets niet wilt!


De waarschuwing - dat u geen vragen behoeft te beantwoorden - moet de politieambtenaar u bij aanvang van ieder verhoor geven.


Wat de politieambtenaar u niet vertelt is het volgende:


Alles wat u wèl zegt, mag tegen u worden gebruikt!


Dit geldt niet alleen tijdens het verhoor maar ook voor opmerkingen onderweg in de politieauto, tijdens een rookpauze of voor dingen die u roept naar een derde, bijvoorbeeld een omstander of een medeverdachte (“Die vuile….” of: “ Ik heb niks verklapt hoor”).


Wat de politieambtenaar u ook niet vertelt, is het volgende:


Wat u één keer heeft gezegd, kunt u nooit meer intrekken!


U kunt, over wat u eenmaal heeft gezegd, later wel zeggen dat u dat niet wilde zeggen of dat u dat heeft verzonnen; dat betekent echter niet dat uw oorspronkelijke verklaring moet worden verwijderd.

De politieambtenaar moet uw tweede en andersluidende verklaring wel optekenen;

Deze verklaring gaat dan - samen met uw eerste verklaring - in het dossier, waarna de Officier van Justitie en de Rechter later mogen kiezen welke van de twee verklaringen zal worden gebruikt!


De extra rechten van een aangehouden verdachte

Als aangehouden verdacht heeft u een aantal extra rechten:


  •   rechtsbijstand is altijd gratis
  •   de politie moet uw eigen advocaat zo spoedig mogelijk (laten) waarschuwen; Indien uw eigen advocaat niet snel kan komen, moet de politie de piketadvocaat laten waarschuwen
  •   zodra u in verzekering bent gesteld, moet de politie opnieuw uw advocaat laten waarschuwen.

Welke rechten heeft een aangehouden verdachte niet

Eenmaal aangehouden en/of in verzekering gesteld, verliest u dus tijdelijk één van uw belangrijkste rechten: Het recht op vrijheid!


De politie mag u maximaal negen uren ophouden voor verhoor.

De uren tussen 00.00 en 09.00 worden daarbij niet meegerekend.

Het is overigens ook niet toegestaan dat u in die periode wordt verhoord.


De politie mag u vervolgens ook maximaal 3 x 24 uren in verzekering stellen.


Daarnaast bent u, in bijna alle gevallen, wettelijk verplicht mee te werken aan het afnemen

van vingerafdrukken en het maken van foto’s.


In die zin verliest u dan ook het recht om zelf te beschikken over uw medewerking.


Behoudens het verlies van deze rechten, hoeft u, zoals u verder op deze site wordt uitgelegd, aan niets mee te werken en heeft u dus ook geen verplichting naar de Politie toe!


 © 2022 Andel & Weening Advocaten