U heeft al een dagvaarding ontvangen

Het is van groot belang dat u zo spoedig mogelijk een advocaat inschakelt.


De advocaat kan voor u een afschrift van het dossier opvragen waarna hij de zaak met u zal kunnen bespreken.


Tijdens deze bespreking zal de advocaat u kunnen adviseren over de gang van zaken en over de te volgen verdediging, bijvoorbeeld of het zinvol is om getuigen op te roepen, nader onderzoek te (laten) verrichten enz. © 2022 Andel & Weening Advocaten